W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniamy że:
 • Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług,
 • dbamy o ich bezpieczeństwo.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest: Wibako sp. z o.o., Kojszówka 254, 34-231 Juszczyn, NIP: 5521666508, biuro@wibako.pl
 • Cel przetwarzania
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,
   • realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
   • realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.
 • Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:
  • imię i nazwisko,
  • numer pesel
  • data urodzenia
  • e-mail,
  • numer telefonu,
  • inne dane zamieszczone dobrowulnie przez Użytkownika.
 • Źródło danych
  • Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub bezpośredniego kontaktu.
 • Odbiorcy danych
  • Odbiorcą Państwa danych są:
   • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
   • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową lub organizacyjną Administratora.
  • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 • Przekazywanie do państw trzecich
  • Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Długość przetwarzania danych
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 • Prawa podmiotów danych
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji od naszej firmy, w tym celu wystarczy poinformować nas, wysyłając w tym celu e-mail zawierający w treści dane osobowe, które mają zostać usunięte. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć